Hamnen

Ligna BS avslutar nu sitt plusgirokonto/PG-konto.

Fr o m den 20 november kommer det inte längre gå att göra betalningar till Lignas plusgirokonto (19 10 87-6). Så se till att ta bort detta plusgironummer från era betalningsmottagarlistor.

 

Alla betalningar ska istället gå till Bankgiro nr 5385-2505. Det gäller bl a varvsavgifterna som förfaller den sista november.

 

Ligna Båtsällskap har numera ett eget Swish-nummer som det går att göra överföringar till vid behov. Numret är 123 344 08 31.

 

Avier och fakturor som ni fått från Ligna betalas dock även fortsättningsvis i första hand till sällskapets bankgiro 5385-2505.

 

 

Ett välkänt och glatt skratt i Ligna har tystnat.

 

Lennart ”Gotland” Holmström har lämnat oss i stor sorg och saknad efter en tids sjukdom.

 

Lennart kom med i Ligna 1958 och var aktiv på flera områden i över 50 år.

Lennart var sjöman och jobbade som bogserbåtskapten för Stockholms Hamn i många år.

Och det passade Ligna perfekt!

Han höll hamnen isfri så att vi kunde sjösätta tidigt på vårarna

Vid reparation av bryggorna var han helt oumbärlig.

Transportmedel, som pråmar för transport av materiel till Västerö ordnade han.

 

Västerö värnade Lennart alltid mycket om. Han var ofta deltagare i navigations tävlingar och har flera

inteckningar i vandringspriser.

Lennart var också med att arrangera seniorträffen på Västerö där dom äldre i klubben fick träffas och

uppleva gamla minnen.

 

Listan kan göras lång över dom insatser som Lennart har gjort för Ligna och klubbmedlemmarna.

 

Lennart kommer att minnas av Ligna och vännerna för alltid.

Jordfästning har skett i närvaro av familjen

 

Frid över hans minne

 

Torbjörn Reithe

Hamnen

 

Vår hamn ligger vid Tantolunden mitt emellan Liljeholmsbron och Årstabron. Hamnen består av en mindre del fast brygga samt pontonbryggor där tilläggning sker vid y-bommar. En servicebrygga med motorlyft finns även att tillgå. På bryggorna finns både el och vatten att nyttja.

 

Här har vi även ett litet klubbhus med tillhörande utemöbler med plats för ca 20 personer. Välkommen att grilla korv eller bara umgås med klubbkompisarna. Inga problem om det regnar, då fäller vi ut taket!

 

Toalett och dusch finns även att nyttja. Tänk på att alltid lämna dessa som du önskar finna dem nästa gång nöden tränger sig på.

 

Vår hamn nyttjas givetvis alltid med hänsyn och respekt till alla medlemmar.

 

 

På gång Du hittar en kalender här.